Es fa públic el llistat de persones aptes i no aptes a les proves específiques d'accés als Ensenyaments Esportius de Règim Especial.

Consultau-lo aquí.